Burgemeester Weterings bij afscheid benoemd tot ereburger

Theo Weterings met links loco-burgemeester John Nederstigt en rechts Mieke Booij
Foto: Rob Joore

Op voordracht van de gemeenteraad is scheidend burgemeester Theo Weterings benoemd tot ereburger van Haarlemmermeer. De versierselen behorende bij deze titel werden hem donderdag 23 november tijdens een Buitengewone vergadering van de raad opgespeld.

Met een programma van liefst 9 speeches zwaaide de gemeenteraad de eerste burger uit.

Voorbeeldige aanpak

Commissaris van de Koning Johan Remkes opende de rij. Hij roemde Weterings’ bestuurlijke kwaliteiten, zijn inspanningen voor vitalisering van de lokale democratie en zijn ‘voorbeeldige’ aanpak – samen met collega Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude – van het fusieproces tussen beide gemeenten.

Mooie meisje

Ook Heiliegers zelf nam plaats achter de microfoon. Hij verhaalde van verschillende historische momenten waarop van samensmelting van beide gemeenten sprake was. In 1958 bijvoorbeeld toen Halfweg Zwanenburg wilde annexeren. Of 1995 toen Halfweg/Zwanenburg en Lijnden zich sterk maakten voor afsplitsing en verzelfstandiging. In 2013 kreeg de nu aanstaande fusie de eerste impuls. Bij gelegenheid van een onderlinge verkennende ontmoeting zou Weterings zich toen hebben laten ontvallen: “Het is een mooi meisje waar je je best mee zou willen verloven.”

Gouden speld

Collega burgemeesters Mieke Blankers van Ouder-Amstel en Mieke Baltus van Heemskerk spraken namens respectievelijk de Amstelland-Meerlanden regio en de Veiligheidsregio Kennemerland over hun plezierige ervaringen in de samenwerking met Weterings. De Veiligheidsregio gaf die waardering vorm door hem de Gouden Speld toe te kennen voor zijn grote verdiensten. De dorps- en wijkraden werden vertegenwoordigd door hun gezamenlijke voorzitter Mouwen, terwijl zusterstad Cebu de heer Manosa Dizon afvaardigde. Gemeenteraad en burgemeester van die stad brachten Weterings per officiële proclamatie hun waardering over.

Persoonlijk en betrokken

Loco-burgemeester John Nederstigt memoreerde Theo’s dagelijkse fietstochten langs de Hoofdvaart van woning naar werk en omgekeerd. Ook stond hij stil bij de zware momenten gedurende de 10 jaar dat Weterings in Haarlemmermeer actief was. Zo noemde hij de brand in een woonblok in Hoofddorp oost, het familiedrama in Toolenburg waarbij een heel gezin overleed en de crash van de Turkish Airlines in 2009. In die momenten toonde Weterings zich in alle opzichten de benaderbare en persoonlijke burgervader, aldus Nederstigt.

Bijzondere cadeaus

De vertrekkend burgemeester ontving uit handen van het college een ingelijste versie van het officiële inpolderingsbesluit voor het Haarlemmermeer. De raad deed hem een object van kunstenaar Frans Bodner cadeau.

Bekendheid

In zijn dankwoord stond Weterings stil bij elke afzonderlijke speech en benutte er citaten uit om invulling te geven aan zijn gevoelens. Hij memoreerde onder meer hoe de polder in 2007 onbekend was en daar sindsdien – na eerst de eigen inwoners bewust te hebben gemaakt van hun bijzondere woon- en leefomgeving – extern en met succes aan heeft gewerkt. Sprekend over veiligheid roemde hij de inzet van politie, brandweer, ambulancepersoneel en marechaussee voor hun ‘niet aflatende inzet’.

Wens

Met het overdragen van de hamer aan Mieke Booij en de ambtsketen aan John Nederstigt kwam ook formeel een einde aan de ruim 10 jaar die Theo Weterings de publieke zaak in de polder diende. Met als slotwoorden: “Het gaat u allen goed. Het gaat Haarlemmermeer goed.”

Reacties