‘Museum ter grootte van de polder’

Polderjongens
Foto: historisch-haarlemmermeer

Op initiatief van lokale politieke partij HAP komen er informatieborden langs belangrijke cultuurhistorische plekken in Haarlemmermeer. Dat heeft cultuurwethouder Derk Reneman toegezegd.

Cultureel erfgoed moeten we koesteren, zo betoogde raadslid Tim van Essen. En dan vooral het erfgoed dat niet meer zichtbaar is. Dit moet weer tot leven worden gewekt.

Verhalen

Het zou gaan om plekken zoals de locatie waar de eerste schep de grond in ging voor de drooglegging van de polder, waar het eerste huis van Haarlemmermeer heeft gestaan en waar de onderduikers bij de Olmenhorst hebben gezeten. “Belangrijke gebeurtenissen die we niet meer kunnen zien vandaag de dag, maar van essentieel belang waren en die zorgen voor zeer interessante verhalen,” zegt Van Essen. “Ik denk dat deze verhalen van onschatbare toegevoegde waarde zijn voor het behoud van onze mooie polder. Deze niet tastbare verhalen moeten daarom tot leven worden gebracht en op deze manier worden doorverteld aan een volgende generatie. Een museum ter grootte van onze polder,” aldus van Essen.

Opdracht

Wethouder Reneman gaf tijdens de raadsvergadering waar Van Essen zijn betoog hield aan, dat hij de erfgoedcommissie opdracht zal geven dit plan verder uit te werken.

 

Reacties