Fietsplan Haarlemmermeer: Ruim baan voor de fiets!

HAARLEMMERMEER - Haarlemmermeer groeit in inwoners en werkgelegenheid. Die groei vraagt om keuzes. De keuzes die de gemeente Haarlemmermeer hierbij voor de fiets maakt zijn vastgelegd in het Fietsplan. Daarin wordt beschreven wat de gemeente gaat doen om fietsen aantrekkelijker te maken voor meer mensen. Het college van B&W heeft op 9 april ingestemd met het Fietsplan. Deze zal nu als raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Alternatief bouwplan Sectorpark Halfweg met 110 flexwoningen voor jongeren, starters en statushouders

HALFWEG - Het college van burgemeester en wethouders legt een tweede bouwplan voor Sectorpark in Halfweg voor aan de gemeenteraad. Omdat de behoefte aan meer woningen groot is, is er nu naast het bestaande plan voor 54 permanente woningen een alternatief plan. Dit plan onderzoekt de mogelijkheid voor 110 flexwoningen voor jongeren, starters, statushouders en mensen met een acute woningbehoefte.