Haarlemmermeer start onderzoek naar geluidsadaptief bouwen van start

Op 15 juni wordt in Haarlemmermeer gestart met het opbouwen van een zogenaamd fieldlab, waar onderzoek wordt gedaan naar geluidsadaptief bouwen. De proef komt erop neer dat onderzocht wordt of gebouwen zo ontworpen en gepositioneerd kunnen worden dat de bewoners minder geluidshinder van bijvoorbeeld vliegverkeer hebben. De proef wordt gedaan met een opstelling van 120 containers, die woningen na moeten bootsen.

Hondenbelasting: na 575 jaar eind aan hond als gemeentelijke melkkoe?

Hondenbelasting… het is weliswaar niet de hoogste belasting, maar ongetwijfeld de meest bediscussieerde. Immers: beargumenteer maar eens waarom je wel voor een hond belasting moet betalen, en niet voor een kat, konijn, cavia of papagaai. Is hier al eeuwenlang sprake van rechtsongelijkheid? Welnu, als het aan de huidige 2e Kamer ligt dan komt er nu, na 575 jaar, een einde aan de zo verguisde ‘blaftax’.