Informatiebijeenkomst Omgevingswet 10 juli

Adam Elzakalai en Bob Graal met het Ontwerp-koersdocument op de Bietenbrug.
Foto: Jur Engelchor

De Omgevingswet is een nieuwe wet die de basis vormt voor alle regelgeving voor de fysieke leefomgeving.

Van wonen, infrastructuur en milieu, natuur en water tot gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. De nieuwe wet stelt de gebruiker en het gebied centraal en heeft daarmee impact voor iedereen die iets in de fysieke leefomgeving wil. Maandagavond 10 juli informeert de gemeente inwoners over de Omgevingswet tijdens een informatiebijeenkomst in het raadhuis in Hoofddorp.

Rijksoverheid

De Omgevingswet wordt door de rijksoverheid gemaakt en op gemeenteniveau verder ingevuld. De kern van de wet is dat initiatieven van inwoners en ondernemers meer ruimte krijgen en dat afwegingen zoveel mogelijk lokaal worden gemaakt in samenhang met deelaspecten. Buren en belanghebbenden worden vroegtijdig betrokken bij nieuwe initiatieven. Inwoners, ondernemers en de overheid beschikken over dezelfde digitale informatie.

Ontwerp-koersdocument

Dinsdag 6 juni 2017 hebben de colleges van gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude hiervoor een Ontwerp-koersdocument vastgesteld. Hierin is het gezamenlijke ontwerp geformuleerd om te komen tot een deugdelijke invoering van de wet. Een papieren versie van het document kunt u op afspraak inkijken bij het Ondernemersplein in het raadhuis. Dit koersdocument is een procesdocument. De eerste inhoudelijke keuzes komen aan bod bij het volgende document: de contourennota Omgevingsvisie.

Informatiebijeenkomst 10 juli

Maandag 10 juli 2017 van 19.15 tot 21.00 uur informeren de betrokken wethouders van beide gemeenten belangstellenden. Ook de projectleiders van de deelsporen Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Digitaal Stelsel Omgevingswet en Vergunningen zijn hierbij aanwezig. Iedere inwoner van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude is van harte welkom.

Aanmelden

Om organisatorische redenen willen de gemeenten graag uiterlijk maandag 3 juli weten wie aanwezig zijn. Aanmelden kan via [email protected] of via 0900-1852. Voor wie niet in de gelegenheid is de bijeenkomst te bezoeken maar wel meer wil weten, of wie wil reageren op het Ontwerp-koersdocument of meedenken over de contourennotitie kan contact opnemen met de programmateam Omgevingswet via [email protected]. (Bron: gemeente Haarlemmermeer)

 

 

Reacties