Eerste gezamenlijke besluit fusiegemeenten

Bob Graal (li) en Adam Elzakalai feliciteren elkaar met deze mijlpaal op de Bietenbrug
Foto: Foto: Jur Engelchor

Vooruitlopend op de samenvoeging van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 1 januari 2019, hebben beide colleges dinsdag 6 juni 2017 ingestemd met het Ontwerp-koersdocument voor de invoering van de Omgevingswet. Dit is het eerste omvangrijke gezamenlijke besluit over een traject dat grote impact heeft. De afspraken werden bekrachtigd op de zogenaamde Bietenbrug in Halfweg.

Omgevingswet

De Omgevingswet is de basis voor alle regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Van ruimte, wonen en infrastructuur tot milieu, natuur en water. Ze heeft impact voor iedereen die iets wil in de fysieke leefomgeving. De wet wordt door de rijksoverheid gemaakt en op niveau van de provincie, gemeente en waterschappen verder ingevuld. Regels uit 26 verschillende wetten worden samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. Door de bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig. Hierdoor kan de wetgeving duidelijker en overzichtelijker worden opgeschreven. Belangrijke uitgangspunten zijn verder ruimte voor initiatief, lokaal maatwerk en vertrouwen.

Visie

Van 3 juli tot 8 september kunnen inwoners hun visie geven op het Ontwerpkoersdocument. Vervolgens wordt het in september ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Reacties