Fikse discussie over Wickevoort

Foto:

Tijdens een discussie in de gemeenteraad over bouwplan Wickevoort in Cruquius was wethouder Derk Reneman van Verkeer en Vervoer duidelijk in zijn visie. Hij ziet helemaal niets in het pleidooi om langs de Spieringweg tussen Cruquius en Vijfhuizen een vrijliggend fietspad aan te leggen.

Verkeersveiligheid

Veel mensen maken zich zorgen over de verkeersveiligheid wanneer er ruim 750 woningen in Wickevoort worden gebouwd. Al die nieuwe bewoners moeten regelmatig naar Vijfhuizen, bijvoorbeeld om er boodschappen te doen of naar school te gaan. Er wordt gevreesd voor de veiligheid van fietsers.

Bij de hoorzitting over de nieuwbouw in Cruquius vorige week gaven omwonenden hun zorgen al aan. Daarbij kregen ze bijval van meerdere fracties uit de raad. GroenLinks-fractieassistent Piet Schouten zei desnoods met een amendement te willen komen om het fietspad met financiële steun van de projectontwikkelaar te realiseren. De verkeerssituatie rond Wickevoort lag meerdere partijen in de raad zwaar op de maag. Zij meenden dat de Spieringweg en het kruispunt met de N201 simpelweg niet meer verkeer aan kunnen.

Nader onderzoek

Wethouder Reneman keerde zich echter fel tegen een fietspad. Volgens hem is dat ook met nieuwe bewoners van Wickevoort erbij helemaal nog niet nodig. De geldende norm wordt volgens de wethouder niet overschreden. Mocht het toch veel drukker worden met fietsers op de Spieringweg, dan kan er alsnog een fietspad komen, zo stelde hij. Dat er vooralsnog geen probleem is baseerde hij op een nader onderzoek van het bureau Goudappel Coffeng. Dat trok de conclusie dat de Spieringweg het nieuwbouwplan qua verkeer aan kan. De wethouder zei geen reden te hebben om die conclusie te wantrouwen.Vooralsnog raadde hij de gemeenteraad geld voor fietspaden op andere plekken in de polder te besteden.

Reneman nam critici van het verkeersonderzoek op de korrel. Hij noemde mensen die de uitgangspunten van het onderzoek in twijfel trekken ‘demagogisch’. Volgens de wethouder is bij de inspraak over de Duinpolderweg vergelijkbare demagogie verkondigt die haaks staat op de werkelijkheid.

Orangerie

Een andere kwestie is de bouw van een orangerie in de zuidwesthoek van het plan. Omwonenden stellen dat daarmee het open karakter van het gebied geweld wordt aangedaan. Fracties vroegen zich af of de orangerie niet wat kan worden opgeschoven. Wethouder Adam Elzakalai van Ruimtelijke Ordening zei daarop dat de orangerie juist als één van de vier hoekstenen van het bouwplan wordt gezien. Deze nieuwbouw moet het ecologisch karakter van het landgoed benadrukken, aldus de wethouder. Onduidelijk was of Elzakalai de raad daarmee over de streep heeft getrokken.

De gemeenteraad stemt volgende week over het bestemmingsplan voor Wickevoort.

Reacties