Voorrang bij woningtoewijzing voor statushouders blijft

Foto:

Bij de toewijzing van sociale huurwoningen houden vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang. Een voorstel van de fractie van Forza! om die regeling voor woningtoewijzing ongedaan te maken werd donderdag door een overgrote meerderheid van de gemeenteraad verworpen.

Statushouders

De rijksoverheid heeft de voorkeurspositie voor zogenoemde statushouders geschrapt. Het college van B en W stelde de raad voor om in de gemeentelijke huisvestigingsverordening vluchtelingen alsnog voorrang te geven bij het toewijzen van huurwoningen.

De fractie van Forza! is fel tegen. De partij vindt dat statushouders niet eerder een woning mogen krijgen dan andere woningzoekenden die soms jarenlang op een huurhuis moeten wachten. De partij diende daarom een amendement in om de verordening te wijzigen. De fractie kreeg slechts steun van Rinus Beusenberg van SRH, die principieel tegen de bevoordeling van groepen is.

Niet uitvoerbaar

VVD-fractievoorzitter Jurgen Nobel wilde voorafgaand aan de stemmingen van het college weten of het voorstel van Forza! wel uitvoerbaar was. Wethouder Tom Horn antwoordde dat het amendement niet uitvoerbaar was, omdat de gemeente dan niet kan voldoen aan de wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Dat was voor de VVD reden om tegen het voorstel te stemmen, hoewel de liberalen het feite wel eens waren met de strekking van het amendement, aldus Nobel.

Forza!-raadslid Michel van Dijk zei het niet eens te zijn met het standpunt van de wethouder dat het voorstel niet uitvoerbaar is. Volgens hem zijn er meerdere mogelijkheden denkbaar om wel te voldoen aan de opgave van de rijksoverheid.

Reacties