Overlast bezorgers in Nieuw-Vennep op agenda gemeenteraad

Foto:

De CDA fractie heeft aandacht gevraagd aan het college voor onveilige verkeerssituaties in Nieuw-Vennep. In 2017 heeft actie van het College in Hoofddorp tot aan behoorlijke afname van overlast gezorgd. De fractie vraagt zich onder meer af of die aanpak ook toe te passen is in Nieuw-Vennep.

Overlast afgenomen

De fractie van het CDA heeft in 2017 een aantal keer aandacht gevraagd voor verkeersoverlast in Hoofddorp als gevolg van bezorgdiensten. Regelmatig reden scooters/bromfietsen van deze bezorgdiensten over fiets- en voetpaden waar dit niet is toegestaan. Naast overlast leidde dit ook tot onveilige situaties.
Op verzoek van het CDA heeft het College de betreffende bezorgdiensten in Hoofddorp toen aangeschreven. De bedrijven zijn op hun verantwoordelijkheden gewezen en voorgelicht over de verkeersregels en gevolgen bij handhaving. Inwoners geven aan dat die aanpak zeer effectief is gebleken en ervaren dat de overlast merkbaar is afgenomen.

Bezorgdiensten

Het succes van de aanpak beperkt zich tot Hoofddorp. Het CDA ontvangt steeds vaker signalen dat inwoners in Nieuw-Vennep soortgelijke verkeersoverlast ervaren. Het betreft weer scooters/bromfietsen van bezorgdiensten die gebruik maken van fiets- en voetpaden waar dit niet is toegestaan. De betreffende inwoners hebben de fractie gevraagd om daar aandacht voor te vragen. Het CDA vraagt zich af of de aanpak in Hoofddorp allicht ook toegepast kan worden in Nieuw-Vennep en zo ja, wanneer dat gaat gebeuren.

Reacties