Vraag het de burgemeester

Foto: Pixabay

Elke week beantwoordt burgemeester Onno Hoes in zijn column een vraag. Woensdag 7 februari was de vraag: “U heeft samen met uw collega-burgemeester een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Waarom?”

Burgemeester Onno Hoes:

“Omdat Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en ik vinden dat er in de Tweede Kamer misschien een verkeerde indruk kan ontstaan over onze aanstaande fusie. Er wordt namelijk door de Dorpsraad van Spaarndam(-West) voorgesteld Spaarndam-Oost bij hen te voegen door een grenscorrectie. Dat zou betekenen dat bijna de helft van de bevolking van Haarlemmerliede en Spaarnwoude – 2800 inwoners van de ruim 5700 – bij het Haarlemse Spaarndam-West met 600 inwoners gevoegd zou worden. Iets wat voorkomen moet worden. Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft van het begin af aan luid en duidelijk gezegd dat ze ongedeeld samen wil gaan met een andere gemeente. Wij hebben dat in Haarlemmermeer altijd onderschreven. Als er al sprake zou zijn van een grenscorrectie zou het logischer zijn Spaardam-West bij de nieuwe gemeente Haarlemmermeer te voegen. En laten we niet vergeten dat 91 procent van de ingediende zienswijzen positief is over ons samengaan. Ook in Spaarndam-Oost. Een aanpassing van de gemeentegrenzen zou dit breed gedragen standpunt schofferen. Een aanpassing die trouwens helemaal niet nodig is, omdat de huidige gemeente Haarlemmermeer al veel ervaring heeft met elf dubbeldorpen aan beide zijden van de Ringvaart.  Daar wordt uitstekend samengewerkt en worden woon-, werk-, recreatie- en zorgwensen niet gehinderd door gemeentegrenzen. Dat blijft vanzelfsprekend ook gelden voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Tot slot is het belangrijk om vast te stellen dat dit een schoolvoorbeeld is van een herindeling van onderop met een heel breed draagvlak onder inwoners en ondernemers. Daarom is het cruciaal nu zo’n brief te schrijven, omdat de Tweede Kamer voor 1 mei besluit over het wetsvoorstel over onze fusie.”

Bron: Gemeente Haarlemmermeer