Toekomst moet uitwijzen hoe veilig Fanny Blankers Koenlaan is

Foto: Connexxion

Buschauffeurs van Connexxion zijn professioneel genoeg om elke gevaarlijke verkeerssituatie op de Fanny Blankers Koenlaan goed te kunnen beoordelen.

Dat zei verkeerswethouder Reneman donderdagavond 5 oktober tegen de gemeenteraad. Aanleiding voor discussie was het betoog van inspreker Noordman die een met 2400 handtekeningen ondersteund appel deed op raad en college om niet akkoord te gaan met de nieuwe route van bus 341 door Floriande.

Geen verantwoordelijkheid

Inwoners van Floriande zijn fel tegen de gekozen route. Volgens hen wordt de verkeerssituatie op de Fanny Blankers-Koenlaan zeer onveilig. Inspreker Noordman wees er in zin bijdrage op, dat er vanaf december zestien grote RNET-bussen per uur over de Fanny Blankers-Koenlaan gaan rijden. Volgens hem is echter sprake van onoverzichtelijke en verkeersonveilige situatie ter plaatse. Hij verweet de gemeente in dit verband geen verantwoordelijkheid te nemen.

Invloed

Waar HAP-raadslid Heimerikx zich afvroeg of wel voldoende communicatie had plaatsgevonden, stelde zijn PvdA-collega Klijn, dat het achteraf beter was geweest een sessie te wijden aan de vervoersplannen van Connexxion binnen de gemeentegrenzen. Dat is nu wegens tijdgebrek in het vragenuurtje behandeld. Enkele collega-raadsleden vielen het duo bij in de constatering dat te beperkt invloed kan worden uitgeoefend op wat op regioniveau over het openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen wordt besloten.

Metingen

Wethouder Reneman noemde dat verwijt dat het zou hebben geschort aan communicatie met de raad ‘echt schokkend’. Volgens hem is de raad van begin af aan voortdurend op de hoogte gesteld. De veiligheid van de Fanny Blankers-Koenlaan is ook al eerder door de bewoners op de agenda gezet. Hij wees erop dat de wijkbewoners in de regioraad van de stadsregio Amsterdam is geweest. Die besloot echter anders: “Er is een andere afweging gemaakt.”

De wethouder beloofde dat de snelheid van het verkeer geregeld zal worden gemeten.

'

Reacties

article
82971
Buschauffeurs van Connexxion zijn professioneel genoeg om elke gevaarlijke verkeerssituatie op de Fanny Blankers Koenlaan
https://haarlemmermeer.nieuws.nl/hoofddorp/82971/toekomst-moet-uitwijzen-hoe-veilig-fanny-blankers-koenlaan-is/
2017-10-06T14:56:54+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/135/2017/10/06145549/R-NET.jpg
buslijn 341, connexxion, Derk Reneman, Fanny Blankers Koenlaan
Hoofddorp, Politiek