Ledenvergadering Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg

Foto:

Woensdagavond 7 juni, aansluitend op de reguliere bestuursvergadering, houdt de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg in de Olm haar Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering doet de Dorpsraad verslag van haar activiteiten in 2016. De vergadering begint om 20.00 uur.

N200

Na de pauze verzorgt Gerrit Agterhof van de Stichting Historisch Halfweg een presentatie over het ontstaan van de N200. Aansluitend krijgen Alexander de Baar en Udo Greuter van Rijkswaterstaat het woord over de geschiedenis en achtergronden van de werkzaamheden aan de huidige N200. De Dorpsraad spreekt van ‘een interessante combinatie die leden van de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg niet mogen missen’.

Opknapbeurt

Vanaf eind 2017 krijgt de N200 van Halfweg tot in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Groot onderhoud aan de dijk, nieuwe drinkwatertransport-leidingen, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage. Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Gemeente Amsterdam en Waternet hebben het initiatief genomen om samen de N200 opnieuw in te richten. Zo wordt de uitvoeringsperiode verkort, besparen we kosten en krijgt het gebied een nieuwe uitstraling. Waternet voert het projectmanagement.

Reacties