Verkeersoverlast door werkzaamheden Amsterdamse Baan en Lijnderbrug

Foto: Wim Meijer Fotografie

De Amsterdamse Baan wordt opgeknapt tussen de Lijnderbrug en de rotonde. De Lijnderbrug zelf wordt ook opgeknapt. Installatiebedrijf Vialis en aannemer KWS voeren de werkzaamheden uit.

Van 15 februari tot en met 19 maart
Tussen 7.00 en 18.00 uur vervangt en test Vialis een aantal installaties aan de Lijnderbrug:

  • Besturingsinstallatie.
  • Diverse cameramasten.
  • Camera-installatie.
  • Omroepinstallatie.
  • Slagbomen: op 15, 16 en 17 februari zijn er verkeersregelaars om het fietsverkeer veilig over de brug te begeleiden.

22 en 23 februari: brug ’s nachts dicht voor autoverkeer
In de avond en nacht van 22 en 23 en van 23 en 24 februari voert Vialis verschillende testen uit. Daarom is de brug deze 2 avonden en nachten tussen 22.00 en 5.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Er worden omleidingsborden langs de weg gezet.
Fietsers en voetgangers kunnen wel over de brug maar met vertraging.

Van 1 maart tot en met 19 maart: Lijnderbrug en Amsterdamse Baan afgesloten
Op maandag 1 maart start aannemer KWS met de werkzaamheden aan de rijweg en het fietspad van de Amsterdamse baan. Deze werkzaamheden zijn tussen de Lijnderbrug en de rotonde. Ook wordt er aan het brugdek van de Lijnderbrug gewerkt.

KWS voert de volgende werkzaamheden uit tussen 7.00 en 24.00 uur, ook in het weekend:

  • Verwijderen (frezen) bestaand asfalt.
  • Verwijderen van een deel van de fundering.
  • Aanbrengen nieuwe fundering.
  • Aanbrengen nieuw asfalt.
  • Aanbrengen nieuwe asfaltlaag (brugdek Lijnderbrug).

Door de werkzaamheden zijn de rijweg en het fietspad afgesloten:

Van 1 maart tot en met 19 maart
De rijweg afgesloten voor autoverkeer. Er worden borden met de omleidingsroute langs de weg gezet.

Van 1 maart tot en met 7 maart
Het fietspad is afgesloten tussen de Akerdijk en de Amsterdamse Baan. De fietsers worden met borden langs de werkzaamheden geleid.

Geluidsoverlast en bereikbaarheid
De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Natuurlijk probeert de aannemer zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. Bedankt voor uw begrip.

Woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).

Neem contact op als u vragen heeft: Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ron de Lange via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected] Zet dan ‘Amsterdamse Baan’ in het onderwerp van uw e-mail.

Reacties