Español y más: de andere manier van Spaans leren spreken

Foto: Spaans voor kids

Spaans leren zonder woordenlijstjes uit je hoofd te stampen? Zonder lesboeken en zonder huiswerk? Het kan. Voor oud en vooral ook jong. “Leren spreken zoals je je moedertaal hebt leren spreken. Door vooral veel met elkaar te praten en elkaar verhalen te vertellen.”

advertorial

Effectieve lesmix

Aldus in een notendop de visie op succesvol taalonderwijs van Carmen Meester. In samenwerking met Annemarie Bevaart bestiert de Hoofddorpse ‘Español y más’.

Annemarie Bevaart

Een particuliere taalschool, waar tijdens de cursusuren de Spaanse taal en cultuur met elkaar versmelten in een even unieke als effectieve lesmix.

Zeven werkwoorden

“We zijn de enige talenschool in de regio waar zonder traditionele lesboeken wordt gewerkt”, vertelt Carmen. “Onze missie zegt het ook al: Spaans en meer. Het zijn niet alleen maar woorden en zinnen, het gaat niet om naamvallen en zinsconstructies. Taal leeft, moet je dus spreken en leren ontdekken, zoals je Nederlands hebt geleerd.” Carmen durft de stelling aan, dat driekwart van de woordenschat die je volgens de traditionele lesboeken geacht wordt te hebben, kunt missen om je toch meer dan goed verstaanbaar te kunnen maken. “Als je de 7 belangrijkste werkwoorden hebt leren gebruiken, kun je prima uit de voeten.”

Onbewust leren

En haar aanpak bewijst dat ook, zegt ze. “Dat zie je zeker terug in de kindercursussen die we hebben. Kinderen pikken het meeste op tijdens het vertellen van en luisteren naar verhalen. Verhalen die ze zelf samen bedenken en elkaar in het Spaans vertellen.”

Carmen Meester

Want dat is bijna de enige vaste spelregel: van binnenkomst tot vertrek, er wordt alleen maar Spaans gesproken. “Onze manier van werken voedt het onbewuste niveau. En dat hebben cursisten vaak zelf helemaal niet door. Dan vragen ze met enige twijfel of ze wel genoeg leren. En dan blijkt als we met elkaar in de kring zitten, dat er hele verhalen uit komen, in het Spaans.”

Spaans als nieuwe uitdaging

In januari beginnen weer kindercursussen. “We starten een groep voor basisschoolkinderen van groep 5 tot en met groep 8. Zo willen we de gespreksonderwerpen nauw laten aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.” Meester betreurt het overigens dat er zo weinig Spaans wordt gedoceerd op scholen voor primair en voortgezet onderwijs. “Het is toch een wereldtaal. Engels is tegenwoordig vaak wel al standaard. En anders krijgen kinderen het wel mee via de televisie. Ik zou toejuichen als Spaans hoger op de agenda kwam. Maar toegegeven, ik ben partijdig.”

Open huis

Op 8 en 11 januari houdt Carmen Meester open huis. Wie belangstelling heeft voor een van de cursussen – zowel voor de kinderen als voor volwassenen – is van harte welkom op Basisschool De Boog in Nieuw Vennep en op Basisschool Bikube in Hoofddorp. De deur staat beide dagen open van 15:30 uur tot 16:30 uur. Meer informatie is te vinden op www.spaansvoorkids.nl

 

 

 

Reacties