HAP Haarlemmermeer wil jeugdoverlast in wijkpark Overbos aanpakken

Collegepartij HAP Haarlemmermeer wil dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer actie gaat ondernemen tegen de jeugdoverlast in wijkpark Overbos. De overlast vindt volgens de bewoners vooral rond Elspeterbos, waar het wijkpark Overbos ligt.

Wijkraadsvergadering

De jeugdoverlast is een belangrijk gespreksonderwerp geweest tijdens een wijkraadsvergadering op 12 november. De vergadering heeft in het teken gestaan met het thema: ”Jeugdoverlast in het wijkpark Overbos”. Veel bewoners vinden dat er al langere tijd sprake is van jeugdoverlast

Meldingen

Tijdens deze vergadering is naar voren gekomen dat er meldingen zijn gemaakt van vernielingen, vervuiling, geluidsoverlast en vandalisme. Ook gebruiken de probleem veroorzakende jongeren alcohol en drugs. Vooral die overlast wordt als ernstig ervaren. Volgens HAP zijn de bewoners bang, dat iemand in een emotionele opwelling zelf het heft in eigen hand kan gaan nemen. Bewoners vinden dit een onwenselijke ontwikkeling.

Aanleiding

De uitkomsten van deze vergadering zijn voor HAP Haarlemmermeer aanleiding om het gemeentebestuur te vragen voor een andere aanpak van overlast gevende jongeren in de buurt van Elspeterbos en het wijkpark Overbos. HAP wil van het college weten of het college op de hoogte is van jongerenoverlast in wijkpark Overbos en de signalen die door inwoners zijn afgegeven.

Registratie

HAP Haarlemmermeer wil weten van het college of de meldingen zijn geregistreerd en of er al middelen zijn ingezet om de overlast tegen te gaan. Verder wil de collegepartij weten of er al middelen zijn ingezet om de overlast te bestrijden.

Maatregelen

Als laatste wil HAP weten of er nog bepaalde maatregelen op stapel staan om het veiligheidsgevoel van bewoners te verbeteren in de wijk. Ook wil HAP dat het college het voornemen heeft om in contact te treden met de wijkbewoners en de wijkraad om verdere escalatie te voorkomen.

Reacties

Cookieinstellingen