Het Paviljoen wordt gemeentelijk monument

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het college heeft besloten om het Paviljoen in het Haarlemmermeerse Bos voor te dragen om aan te wijzen als gemeentelijk monument. De Erfgoedcommissie heeft aangegeven dat het Paviljoen een bijzonder pand is met architectonische waarde. Het college wil daarom het Paviljoen graag behouden en het toevoegen aan de lijst van gemeentelijke monumenten.

(bron: Gemeente Haarlemmermeer)

Wethouder Marja Ruigrok: “Ik ben erg blij met deze voordracht. Het Paviljoen is onderdeel van Haarlemmermeer, van onze geschiedenis nu – én morgen”.

Ontstaan
Het paviljoen werd in 2002 gebouwd voor Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. Deze internationale tuinbouwtentoonstelling vindt sinds 1960 eens in de tien jaar plaats in een Nederlandse gemeente en wordt georganiseerd door de Nederlandse Tuinbouwraad. In 2002 vond de vijfde editie van de Floriade plaats in de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente vierde dat jaar ook het 150-jarig bestaan van de Haarlemmermeerpolder. Via een internationale wedstrijd gaf de gemeente de opdracht voor het ontwerp aan het New Yorkse architectenbureau Asymptote Architects van Hani Rashid en Lise Anne Couture. Het architectenbureau werkte met vernieuwende technieken; zo werden de aluminium panelen van het Paviljoen op basis van computermodellen gefabriceerd, wat ten tijde van de bouw van het Paviljoen erg experimenteel was. Het glas dat gebruikt werd voor de raampartijen was het eerste koud gebogen glas in Nederland.

Met het Paviljoen wilde de gemeente verwijzen naar het belang van de luchtvaart, landbouw en de polder; kenmerkende aspecten voor Haarlemmermeer. Het ontwerp won in 2003 de AIA New York Chapter Design Award (Architecture Category) en haalde meerdere malen de internationale pers.

Proces
Na dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken een zienswijze indienen. Aansluitend neemt het college en definitief besluit over de aanwijzing op basis van de nota van zienswijze en het advies van de Erfgoedcommissie. Het definitieve besluit wordt in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.

Cookieinstellingen