Grote drukte blijft uit bij zomeractiviteiten Maatvast en Team Sportservice Haarlemmermeer

Foto: Pixabay

De verwachting dat door corona vakanties vooral in en om eigen huis worden doorgebracht en drukte bij lokale activiteiten ontstaat, komt in Haarlemmermeer niet overal helemaal uit. Marc Nico Remijn van Meerwaarde, Marloes Beers van Team Sportservice Haarlemmermeer en Maarten Askamp van Maatvast geven tekst en uitleg.

Marloes Beers: “In vergelijking met voorgaande zomervakanties hebben wij met Team Sportservice Haarlemmermeer nu méér activiteiten georganiseerd. Deze uitbreiding heeft niet alleen te maken met corona maar ook met nieuwe werkgebieden die we willen bestrijken en met nieuwe doelgroepen die we willen aanboren. Toch ervaren wij nog niet méér drukte. Ook moeten we helaas constateren dat enkele activiteiten niet door kunnen gaan. De spelbrekers zijn te weinig aanmeldingen of regen.”

Deelnemers Vierdaagse (3 tot en met 6 augustus) welkom!
Team Sportservice Haarlemmermeer richtte zich tot voor kort op vijf zogenoemde “prioritaire wijken”, zegt Marloes Beers: Graan voor Visch, Overbos, Zwanenburg, Rijsenhout en Getsewoud. Dat zijn gebieden waarvan de bewoners minder aan lichaamsbeweging doen dan wenselijk is. Maar Team Sportservice Haarlemmermeer heeft zijn werkwijze veranderd en is nu ook actief buiten deze wijken. “Met deze  zomeractiviteiten kunnen we dan ook alvast pionieren in deze voor ons nieuwe gebieden. Dat het nog niet storm loopt, komt wellicht doordat wij er nog niet zo bekend zijn.”

Marloes Beers maakt van de gelegenheid gebruik door te attenderen op de vierdaagse van 3 tot en met 6 augustus. “We kunnen nog deelnemers verwelkomen. Meld je nu aan.”

Drukker op straat
Marc Nico Remijn van Meerwaarde wijst erop dat de welzijnsorganisatie de afgelopen maanden wel heeft gemerkt dat het drukker op straat werd. “Aanvankelijk natuurlijk als gevolg van het sluiten van de scholen.” Vakanties zijn nu veelal in eigen land of bestaan uit dagjes erop uit, zegt hij maar dat betekent niet direct extra drukte voor Meerwaarde, legt hij uit. “MeerWaarde werkt niet echt aanbodgericht en heeft ook zonder corona geen activiteitenprogramma. We hebben wel geanticipeerd op de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van corona door zelf vraaggericht aanbod te creëren dat in sommige gevallen nieuw is. Dit aanbod is gericht op behoeftes die we signaleren bij inwoners van Haarlemmermeer.”

FriendsOnline
“Enkele voorbeelden zijn eenzaamheid signaleren en het versterken van sociale netwerken. Nieuw zijn FriendsOnline en WoordVriend. Verder noem ik Bootcamp dat we in samenwerking met Sportservice en Maatvast hebben opgezet. En ons team jongerenwerkers heeft online in Haarlemmermeer-Zuid om de week de actualiteitenquiz ‘Zoek het uit’ geregeld.”.

“Verder blijven de vier MeerWaarde PlusPunten de hele zomer bereikbaar per mail en telefoon. Persoonlijke gesprekken op de PlusPunten vinden alleen plaats na een telefonische afspraak. We zijn nog steeds veel in de wijk. Fysiek aanwezig. Of online in gesprek met inwoners van alle leeftijden.”

Bloemschikken
Directeur Maarten Askamp van Maatvast schetst een wisselend beeld van de drukte. In de ene wijk (Graan voor Visch) is het tot zijn eigen verrassing volle bak bij bloemschikken voor kinderen van zes tot twaalf jaar en ook is het een drukte van belang bij het maken van insectenhotels in Toolenburg. Elders valt de belangstelling voor activiteiten voor kinderen juist weer wat tegen. De oorzaak, denkt hij, is de communicatie. “Eerst was ons verhaal: er zijn geen kinderactiviteiten deze zomer. Tot voor kort vielen deze immers onder evenementen en dus moesten we alles afblazen. Dat we nu toch een aanbod hebben, is niet overal doorgedrongen. Begrijpelijk maar ook jammer.”

Waterspektakel Badhoevedorp
De grote uitzondering lijkt Badhoevedorp. Vele tientallen kinderen komen daar af op bijvoorbeeld een waterspektakel. Ook in Burgerveen doet Maatvast goede zaken. “Als we 23 kinderen hebben, klinkt dat misschien niet als veel maar in Burgerveen is dat misschien wel een score van 23 procent. Het belang van onze aanwezigheid in die kleine kernen, waar niet zo veel te doen is maar wel veel behoefte is, is zonneklaar.”

Zeer bezorgd
Hoewel Maarten Askamp enthousiast vertelt en opgeruimd klinkt, is hij toch zeer bezorgd. Niet over de kinderen maar juist over de oudere bezoekers van de dorpshuizen en wijkcentra. “Ik zie dat ze zich niet aan looproutes houden, dat ze alleen aan het begin zich aan de voorgeschreven onderlinge afstand houden en al snel zo wat bovenop elkaar kruipen. Toen we na lange tijd weer open gingen, was er vooral veel dankbaarheid en ontroering maar nu worden coronaregels met voeten getreden. Natuurlijk wil ik niet dat bezoekers ziek worden maar zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Ik voel me als werkgever natuurlijk vooral verantwoordelijk voor mijn personeel. Mijn bezorgdheid betreft dan ook vooral mijn mensen.”

Reacties