Geen lokaal mediafonds in Haarlemmermeer

Foto: Pixabay

Volgens het gemeentebestuur van de gemeente Haarlemmermeer voegt een lokaal mediafonds niets toe aan het huidige medialandschap in Haarlemmermeer. Dat blijkt uit een brief dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer schrijven in een brief aan de gemeenteraad. Het college zegt dat er genoeg kritische verslaglegging al aanwezig is.

Onderzoek

Afgelopen najaar heeft de gemeenteraad nog in een motie gevraagd om een onderzoek te doen naar de lokale media. Het verdwijnen van enkele krantentitels, maar ook de toenemende druk op de nog bestaande en schrijvende media is de aanleiding om een onderzoek uit te voeren.

Initiatief

De motie is van toenmalig D66-raadslid Pablo Meegdes die dit heeft ingediend naar Leids voorbeeld. Het toenmalige raadslid heeft afgelopen najaar zijn zorgen geuit over de verschraling van de lokale en regionale journalistiek.

Mediafonds

Juist die zorgen heeft Meegdes er toe aangezet om een lans te breken voor een mediafonds naar Leids voorbeeld, waarmee het de bedoeling is geweest om onderzoeksjournalistiek beter kunnen te betalen. In Leiden heeft een lokaal mediafonds uitstekend gewerkt. Het heeft al geleid tot vele aantrekkelijke journalistieke producties.

Solo of teamverband

Journalisten werken solo of in teamverband. Als een journalist een bedrag wil hebben uit een dergelijk mediafonds, buigt eerst een commissie zich over de maatschappelijke waarde van het het product. Bedragen die uit een fonds komen, gaan vaak om ettelijke duizenden euro’s per onderwerp.

Proefronde

In 2017 is in Leiden begonnen met een proefronde. Afgelopen maand is er opnieuw een ronde in Leiden geweest en  heeft Het Leids Mediafonds voor negen journalistieke projecten in totaal 150.000 euro toegekend. De onderwerpen zijn vrij divers en journalistieke artikelen kunnen gaan over een Leids plastic, armoede, het wel en wee van wijkbewoners, de komst van Chinezen en regionale samenwerking. In totaal zijn 31 aanvragen binnen gekomen bij het mediafonds in Leiden.

Niet zitten

Het college van Haarlemmermeer zien een dergelijk fonds niet zitten. Het gemeentebestuur heeft een uitvoerig onderzoek gedaan en komt tot de conclusie dat het medialandschap divers genoeg is met voldoende kritische verslaggeving van de lokale politiek. Belangrijk bezwaar voor het college is de hoge prijs die voor de producties moeten worden betaald uit een mediafonds. Wel laat het college weten dat het goede journalistieke producten kan opleveren.

Weinig tot geen gebruik

Wat ook een rol speelt, is dat het gemeentebestuur van Haarlemmermeer heeft gemerkt dat verschillende media hebben aangegeven weinig tot geen gebruik te zullen maken van een eventueel mediafonds. ,,Ook zien wij een verschil in verantwoordelijkheden. Als gemeente zijn wij (deels) onderwerp van onderzoek door de media en het voelt minder zuiver als we dat onderzoek zelf meefinancieren en de hoogte van het beschikbare budget vaststellen”, laat het college weten.

Beperkte bijdrage

Uit het onderzoek wat het gemeentebestuur heeft laten uitvoeren, is de conclusie dat een mediafonds slechts beperkt zal bijdragen aan de waakhondfunctie van de journalistiek in Haarlemmermeer. Verder heeft het college van burgemeester en wethouders al laten weten dat zij al genoeg investeren in de kwaliteit van de lokale journalistiek door de bijdrage aan Meeromroep. Volgens het college ligt die hoger dan de landelijke norm.

Bron: HC Nieuws

Reacties