Vraag het de burgemeester

Foto:

Burgemeester Onno Hoes:

‘Het blijft van belang dat wij ons continu realiseren dat de samenstelling van onze samenleving heel divers is. En dat iedereen die actief deelneemt aan die samenleving dezelfde rechten en plichten heeft. Internationale Vrouwendag is voor mij het symbool van een groep actieve deelnemers aan die samenleving die onterecht uitgesloten werd van bepaalde rechten. Ik gebruik vaak de emancipatiestrijd van vrouwen en homoseksuelen als voorbeeld van hoe ik zou willen dat ook mensen met een andere religieuze of etnische achtergrond een volwaardiger plaats in de samenleving zouden kunnen hebben. Namelijk door net als vrouwen en homoseksuelen zelf actief de barricaden op te gaan en je rechten af te dwingen.

De viering van Internationale Vrouwendag is dit jaar heel speciaal omdat het precies honderd jaar geleden is dat het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Dat wil zeggen het passief kiesrecht: het recht om gekozen te worden. Het actieve kiesrecht (het recht om te stemmen) voor vrouwen werd pas twee jaar later, per 1 januari 1920, ingevoerd. Hoewel de positie van vrouwen op politiek gebied sterk is verbeterd, zeker sinds de tweede feministische golf in de jaren zeventig, is die echter nog steeds niet gelijkwaardig. Gelijkwaardigheid lijkt nog steeds niet vanzelfsprekend, onbegrijpelijk toch? Niet voor niets is dit jaar dan ook het thema ‘Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig’. Dat ondersteun ik van harte, zowel op lokaal, provinciaal als landelijk niveau.

Ook bij de kandidaatstelling voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 november in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude hoop ik dat zich veel vrouwen kandidaat stellen. Het doel moet wat mij betreft blijven dat er een representatieve afvaardiging van de bevolking in de gemeenteraad wordt gekozen. En dat geldt dus niet alleen voor de verhouding tussen mannen en vrouwen maar ook voor diversiteit in bredere zin!’

Bron: gemeente Haarlemmermeer

Reacties