Rijsenhout stuurt gemeente brandbrief

Rijsenhout
Foto: meertelevisie

Dorpsraad en Regiegroep Rijsenhout hebben op 8 december een brandbrief gestuurd naar het College, de ambtelijke organisatie en de Gemeenteraad.

Aanleiding zijn de zorgen over het stagneren van de gebiedsontwikkeling in het dorp, terwijl die in de omringende omgeving wèl in hoog tempo voortgaat.

Onbegrip

De briefschrijvers vragen zich, als ze kijken naar de voortvarende aanpak in Aalsmeer, af hoe ver het staat in de ontwikkelingen rond het eigen dorp. Letterlijk: “ Wij begrijpen er niets meer van. Hoe kan dit? En vooral: Wat is er nodig om ook hier de gebiedsontwikkeling vlot te trekken? Hoe is het mogelijk dat bij onze buren ontwikkelingen in sneltreinvaart worden doorgevoerd en dat het in Rijsenhout blijft bij praten, plannen maken en uitstel?

Andere regels?

Waarom liggen hier Provincie en LTO dwars en in Aalsmeer niet? Gelden hier andere provinciale regels dan buiten de Ringvaart?”, zo wordt de gemeente voorgehouden. De Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout is het resultaat van een participatietraject waarin niet voor niets óók is afgestemd met Provincie en LTO. Er is met publicatie gewacht tot de resultaten van de ondernemersverkenning verwerkt konden worden.

Welke belangen?

“Hoe kan het dan dat nu toch juist déze partijen wéér voor vertraging zorgen? Wie trekt hier eigenlijk aan de touwtjes? LTO? Greenport? Het is bizar dat LTO hier blijft vasthouden aan tuinbouwgebieden waarvan al lang is vastgesteld dat deze niet meer kansrijk zijn, waar ondernemers zelf iets anders willen. Terwijl glastuinbouwbedrijven in onze buurgemeente met het grootste gemak verdwijnen ten gunste van andere ontwikkelingen”, stellen Dorpsraad en Regiegroep Rijsenhout.

Totaalplaatje

De briefschrijvers vragen zich namens d inwoners af of in Haarlemmermeer de drijfveren van LTO niet te zwaar worden meegewogen ten koste van gebiedsontwikkeling? “Is een samenwerkingsovereenkomst zoals de Greenport nog wel dienend? En zo ja, aan wie of wat dan? Welke belangen spelen in en om Rijsenhout nog meer en hoe worden die meegenomen in het totaalplaatje?”

Overzicht

De briefschrijvers willen een duidelijk totaaloverzicht . Bovendien willen ze weten welke rol de gemeente speelt en wat ze nu precies met het dorp wil. “Het gaat om meer dan alleen de REV; ook in lang lopende woningbouwaanvragen zit maar geen vooruitgang. Om ons heen worden bedrijven in rap tempo uit de grond gestampt, maar als het om lokale ondernemers gaat, bereiken ons vooral geluiden van stagnatie.”

Voor kerstreces

Dorpsraad en regiegroep Rijsenhout verlangen nog voor het kerstreces antwoorden op de gestelde vragen. Daarbij nemen zij de term ‘sociaal faillissement’ in de mond om aan te geven hoe groot de urgentie is. “Niet praten, maar doen”, zo besluit de brandbrief.

Reacties