College haalt plannen 8000 woningen naar voren

Zuiderhoven, geplande nieuwbouwwijk langs de Bennebroekerweg in Hoofddorp Zuid
Foto:

De plannen voor de bouw van nog eens 8000 woningen, vooral in het westen van de polder, worden versneld uitgewerkt.

Dat besloot het college van burgemeester en wethouders onlangs. Dit aantal komt bovenop de bouwplannen van duizenden woningen die nu al onder meer in Hoofddorp en Badhoevedorp worden gerealiseerd. De locaties waarvoor het college de plannen nu versneld wil uitwerken liggen in Hoofddorp Noord, Cruquius Bennebroekerdijk en Nieuw-Vennep West.

Lisserbroek Noord

Ook Lisserbroek Noord staat op het lijstje, maar die ontwikkeling is nog wat onzeker: “Pas als de nieuwbouw aan Turfspoor in uitvoering is kijken we naar het noorden. Een belangrijk aspect is immers de bereikbaarheid van het dorp”, zegt wethouder Adam Elzakalai (VVD) in een toelichting.

Infrastructuur

Zijn collega Tom Horn (PvdA) onderstreept in dit verband nogmaals het credo vanuit de gemeente: Eerst bewegen, dan bouwen. Hiermee wordt gedoeld op het aanleggen van afdoende infrastructuur – zoals wegen, fietspaden en openbaar vervoer – alvorens daadwerkelijk hel woonwijken te bevolken.

Extra mankracht

Het college vraagt de gemeenteraad om extra geld voor deze ambities. “Met het versneld uitwerken van de plannen zijn veel manuren gemoeid. Die zijn nu niet beschikbaar; we zullen zo’n 5 FTE aanvullende capaciteit gaan werven en daarvoor is natuurlijk dekking nodig in de begroting. Vandaar de aanvraag bij de raad.”

Hindernissen

Personele bezetting is niet de enige hindernis die in deze versnellingsoperatie moet worden genomen. “De grootste uitdaging wordt nog het vinden van bouwcapaciteit”, weet Elzakalai. “Aannemers zitten heel ruim in het werk, er is al sprake van schaarste.” Ook de aankoop van grond die niet in eigendom is zal het tempo kunnen afremmen. “De markt van ontwikkelaars heeft veel belangstelling, daar zal het zeker niet aan liggen.”

Zachte planvoorraad

Haarlemmermeer heeft op dit moment een zachte planvoorraad van zo’n 20.000 woningen tot 2040. Voor een deel gaat dat om uitbreidingslocaties, voor een ander deel om transformatie van kantoor- en bedrijfsparken, zoals recent besloten is voor Beukenhorst-West. De taakstelling voor gehele Metropoolregio is 250.000 woningen tot 2040.

 

 

 

 

Reacties