Boekhandel Stevens wordt VVV-locatie Haarlemmermeer

Voorgevel van het stadhuis.
Foto: redactie

Haarlemmermeer krijgt binnenkort weer een VVV locatie, bij Boekhandel Stevens in Hoofddorp. Het is de bedoeling dat eind maart de VVV geopend wordt voor bezoekers.

In Haarlemmermeer komen jaarlijks meer dan 1 miljoen unieke bezoekers. De meeste komen vanuit Amsterdam of uit de nabije omgeving van Amsterdam. Vanuit citymarketingoogpunt vindt de gemeente het belangrijk om voor deze doelgroep een fysiek punt in te richten. De VVV is in Nederland het bekendste Tourist Point voor bezoekers en om die reden is er gekozen voor een samenwerking met hen.

Haarlemmermeer is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam en werkt op citymarketing- en toeristisch vlak veel samen met Amsterdam Marketing. Zo ook bij de keuze van een VVV locatie. Er is gekozen voor Hoofddorp, als meest centrale kern van Haarlemmermeer met de beste (winkel)voorzieningen.

Ondernemers in Hoofddorp-Centrum is gevraagd zich aan te melden als VVV locatie. Hier hebben drie ondernemers op gereageerd: Foto Gans, de bibliotheek in het Cultuurgebouw en Boekhandel Stevens.

Boekhandel Stevens sprong er echt uit als beoogde locatie.

Reacties