Inspraak nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen

De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen jaar nieuw geluidbeleid ontwikkeld voor evenementen. Dit beleid is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en is een belangrijk onderdeel van het evenementenbeleid dat op 1 januari in 2018 ingaat.

Eén van de locaties waar het om gaat is het N1-terrein aan de Wethouder van Essenweg. De gemeente Amsterdam is van plan om op dit terrein 14 tot 16 evenementen te houden waarbij circa 40.000 bezoekers aanwezig kunnen zijn. De locatie van het N1-terrein ligt dicht bij de gemeentegrens van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het is de verwachting dat de te houden evenementen – wellicht ernstige – geluidsoverlast zullen veroorzaken in de omgeving.

Inspreken?

Wie op deze ontwikkeling wil inspreken kan tot en met 22 september 2017 een zogenaamde inspraakreactie indienen. Dat kan schriftelijk naar Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van ‘Inspraakreactie nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen’. De inspraakbrief moet door de indiener ondertekend zijn en ten minste diens naam, adres en woonplaats bevatten. Reageren kan ook via het speciale online formulier. Klik hiervoor op deze link https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/inspraak/evenementenbeleid/geluidbeleid/

Advies: dien zienswijze in

Het nieuwe geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam, beleidsregel en locatieprofielen, ligt ook vanaf 24 juli ter inzage bij alle Stadsloketten. Het college van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude adviseert inwoners en andere belanghebbenden om een zienswijze in te dienen. Meer informatie is te vinden op de site van Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/inspraak/evenementenbeleid/

Reacties