Nieuwe manier van afval scheiden in Haarlemmermeer van start

Mariette Sedee bij een afvalwagen
Mariette Sedee bij een afvalwagen
Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Afgelopen zomer keurde de gemeenteraad het plan voor de nieuwe manier van afval scheiden goed. Dit jaar krijgen inwoners van Haarlemmermeer ermee te maken. In de komende weken worden de eerste brieven verstuurd. Daarna volgt de rest van Haarlemmermeer stap voor stap.

Inwoners die als eerste overgaan op deze nieuwe manier komen uit Rijsenhout, Burgerveen, Abbenes, Buitenkaag, Aalsmeerderbrug, Leimuiderbrug, ’t Kabel en Weteringbrug. Huishoudens met rolemmers krijgen een extra rolemmer voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) en nieuwe rolemmer voor Restafval.

Te veel grondstoffen
Uit analyses van Haarlemmermeers Restafval blijkt dat dit voor het grootste gedeelte nog bestaat uit bruikbare grondstoffen, zoals plastic verpakkingen en groenafval. Door het makkelijker maken van het scheiden van afval, kunnen we er samen voor zorgen dat grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt het verbranden van Restafval steeds duurder, dus deze nieuwe manier zorgt er ook voor dat de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk blijft.

Wethouder Mariëtte Sedee (Milieu): “Plastic, blik en etensresten belanden nu in de verbrandingsoven en dat is zonde! Het is beter voor het milieu en voor de portemonnee als we alleen het echte Restafval verbranden. Alleen op die manier behalen we de landelijke doelstellingen voor Restafval, namelijk 30 kilo Restafval per inwoner in 2025”.

Gemakkelijker
De nieuwe manier van afval scheiden maakt het makkelijker om afval als grondstof te gebruiken. Het doel is om de hoeveelheid Restafval in Haarlemmermeer terug te dringen. Nu gooien we in Haarlemmermeer nog zo’n 200 kilo Restafval per persoon per jaar weg. Dit Restafval bestaat voor 94% uit bruikbare grondstoffen. Daarom moeten we nu samen stappen zetten in het beter scheiden van ons afval. Niet alleen huishoudens met rolemmers, maar ook in hoogbouwwijken. In hoogbouwwijken worden ondergrondse containers geplaatst voor Groente-, Fruit-, Tuinafval & Etensresten (GFT&E), PBD, Papier en Restafval.

Wanneer is mijn wijk aan de beurt?
De eerste wijken krijgen dus de komende weken hun brief. De rest van de gemeente volgt stapsgewijs. Zodra een wijk aan de beurt is, worden inwoners daarover per brief geïnformeerd. Meer informatie via:  www.haarlemmermeer.nl/afvalscheiden.

Reacties

Cookieinstellingen