Akerdijk tot december afgesloten vanwege wegwerkzaamheden

Foto: gemeente Haarlemmermeer

Binnenkort worden wegwerkzaamheden uitgevoerd aan de Akerdijk tussen de Hoofdweg Westzijde en Akerdijk huisnummer 116.

De Akerdijk wordt ingericht als 50 kilometer-weg met rode fietsstroken. Nabij de onderdoorgang van de Amsterdamse baan wordt de fietsstrook zoveel mogelijk van het autoverkeer gescheiden. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van bestaand asfalt wegdek, het ophogen van de rijweg en trottoirs., het aanbrengen van nieuwe trottoirs en parkeervakken, asfalteren en afwerken van de bermen.

Dijkophoging

In samenwerking met Waterschap Rijnland wordt de Akerdijk op de nodige waterkerende hoogte gebracht. Dit betekent dat de rijweg en het trottoir tussen de 10 en 30 centimeter hoger komen te liggen dan in de huidige situatie. Voor bewoners aan de Akerdijk heeft de ophoging mogelijk gevolgen voor de inrit, voortuin of het pad naar de voordeur. De gemeente laat tijdens de werkzaamheden de betreffende oprit en/of het pad, tot maximaal 1 meter, op de nieuwe hoogte van het trottoir, aansluiten. Het op hoogte brengen van eigen terrein (tuin, inrit of pad), moet door de bewoners zelf gedaan worden. De gemeente heeft met verf de ophoging (in centimeters) van het trottoir aangegeven zodat bewoners kunnen zien wat de consequenties van deze ophoging zijn.

Afsluiting

De werkzaamheden starten op 18 september en zijn naar verwachting op 1 december afgerond. Op het deel waar de werkzaamheden plaatsvinden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroutes worden door borden langs de weg aangegeven. Voor bestemmingsverkeer is de bereikbaarheid afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.

Wie nog vragen heeft kan contact opnemen met Steven Langstraat via 0900 1852 of [email protected] onder vermelding van Akerdijk. (Bron: gemeente Haarlemmermeer)

Reacties