College: ‘Rekenschap geven van kans op geluidshinder’

“Het is goed dat mensen die nieuwbouwwoningen kopen in de polder zich ervan rekenschap geven, dat hier vliegtuigen vliegen. En dat je dus last kunt hebben van geluidshinder. Wees daarvan doordrongen.”

Aldus wethouder Adam Elzakalai in antwoord op vragen van GroenLinks over het besluit van de staatssecretaris om mensen die een nieuwbouwwoning betrekken in de polder een overeenkomst te laten tekenen, waarin ze verklaren op de hoogte te zijn van de kans op geluidshinder van vliegtuigen.

Nieuwbouw

Het college juicht de maatregel – vastgelegd in het LIB (Luchthaveninrichtingsbesluit) – toe, vooral omdat zo meer mogelijkheden ontstaan voor nieuwbouw in kernen, waar dit tot op heden niet mogelijk was. “Denk aan de inbrei-locaties in bijvoorbeeld Rijsenhout en Abbenes.”

Bewust zijn van waar je woont

GroenLinks maakt zich zorgen over de verplichting die in de overeenkomst zou staan en die ondertekenaars het recht zou ontzeggen om op enig moment alsnog te klagen. “Er kan in de tussentijd veel veranderen, maar daar zou je dan als inwoner door die handtekening niets meer tegen kunnen ondernemen.” Volgens Elzakalai verandert er niets aan het fundamentele recht dat elke Nederlander heeft om ergens bezwaar tegen te maken. In zijn ogen is de overeenkomst vooral bedoeld als signaal. “Opdat mensen zich van hun keuze bewust zijn.”

De kat niet in de magnetron drogen

Fractievoorzitters Rip (HAP) en Meijer (Forza) waren het met de wethouder eens. “Als je ervoor kiest om in onze polder te gaan wonen, dan weet je dat er een vliegveld in de buurt is en dat je dus vliegtuigen kunt horen. So be it.” Rip herinnerde aan de problemen in de wijk Hoofddorp Vrijschot. De geluidshinder daar dwong agrariërs uiteindelijk om geluidwerende ribbels op hun land toe te staan.Van Bezooijen (CU-SGP) tenslotte: “Het is wel een beetje naïef als je in onze mooie gemeente geen geluidshinder van vliegtuigen denkt te hebben. Dat is zoiets als een sticker op de magnetron plakken met daarop de waarschuwing dat het niet verstandig is om daarin de kat te drogen.”

'

Reacties

article
83723
“Het is goed dat mensen die nieuwbouwwoningen kopen in de polder zich ervan rekenschap geven,
https://haarlemmermeer.nieuws.nl/politiek/83723/college-rekenschap-geven-kans-op-geluidshinder/
2017-11-09T20:47:05+02:00
geluidshinder, inbrei locaties, LIB, nieuwbouw
Headlines, Politiek