Raad akkoord met Pleinvariant van het Huis van HLMRMeer

Rijp voor de sloop
Foto:

De gemeenteraad heeft donderdag 5 oktober ingestemd met de businesscase voor de zogenaamde Pleinvariant van het Huis van HLMRMeer.

Dit voorstel omvat de renovatie van het voorste deel van de huidige gebouw – met raadzaal, burgerzaal en werkkamers college en fracties – en de nieuwbouw van een Werkhuis. Het Werkhuis komt op het parkeerterrein tussen het raadhuis en de tijdelijke parkeergarage aan de Burgemeester van der Willigenlaan. Deze parkeergarage verdwijnt en wordt vervangen door een bovengrondse parkeergarage aan de Binnenweg.

Motie ‘Smoel geven’

De gemeenteraad heeft bij het besluit ook een motie aangenomen, waarin ze vraagt om ‘smoel en allure’. Bedoeld wordt dat de plannen niet te precies moeten zijn, zodat er ruimte blijft voor fantasie en verrassende initiatieven van de marktpartijen voor de bebouwing vanaf de apotheek tot aan de Fruittuinen. De raad wil voor behandeling van de plannen een presentatie van het beeldkwaliteitsplan.

Pleinvariant

Huis van HLMRMeer is de naam voor de nieuwe huisvesting van de gemeente. De nieuwe huisvesting is nodig omdat het huidige raadhuis versleten is. De Pleinvariant van Huis van HLMRMeer gaat uit van nieuwbouw met het zogenaamde Werkhuis, als nieuwe huisvesting voor de meeste medewerkers van de gemeente die nu in het raadhuis en in gebouw de Polderlanden werken. Daarnaast wordt de voorzijde van het huidige raadhuis ingrijpend gerenoveerd en wordt de achterzijde afgebroken. Bij het Werkhuis is het uitgangspunt dat de gemeente dit gaat huren, en geen eigenaar wordt van het gebouw.

Parkeergarages

Het nieuwe Werkhuis aan de Burgemeester van der Willigenlaan wordt wat betreft exploitatie gekoppeld aan de ook nieuw te bouwen gebouwen Centrumblok en Parkblok, naast het Werkhuis. Omdat het Parkblok gepland is op de locatie van de huidige tijdelijke parkeergarage aan de Van der Willigenlaan, moeten deze parkeerplaatsen eerst vervangen worden door een nieuw te bouwen bovengrondse garage aan de Binnenweg bij de Geniedijk. De drie nieuwe gebouwen Centrumblok, Werkhuis en Parkblok krijgen ook een gezamenlijke ondergrondse parkeergarage van 1 laag. Daarin komen volgens het huidige plan 450 parkeerplaatsen, waarvan naar verwachting 330 openbaar.

Planning

Nu de gemeenteraad akkoord is, worden eerst programma’s van eisen gemaakt voor het raadhuis en het Werkhuis en een stedenbouwkundig programma van eisen voor de omgeving. Daarna is de volgorde dat eerst de parkeergarage aan de Burgemeester Van der Willigenlaan wordt verwijderd. In 2021 zal de bouw van het Werkhuis beginnen. Als dat af is, kunnen de meeste ambtenaren van de gemeente verhuizen naar het Werkhuis. De verbouwing van het raadhuis kan in 2023 beginnen, na de oplevering van het Werkhuis.

'

Reacties

article
83099
De gemeenteraad heeft donderdag 5 oktober ingestemd met de businesscase voor de zogenaamde Pleinvariant van
https://haarlemmermeer.nieuws.nl/politiek/83099/raad-akkoord-pleinvariant-huis-hlmrmeer/
2017-10-13T15:44:07+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/135/2017/10/13154303/gemeentehuis-e1507902205737.jpg
gemeenteraad Haarlemmermeer, Huis van HLMRMeer, parkeergarage Binnenweg, pleinvariant, raadhuis, werkhuis
Hoofddorp, Politiek