Ingrijpende verkeersmaatregelen Hillegommerbrug

Er komt een vrachtwagenverbod met uitzondering van bestemmingsverkeer voor de Hillegommerbrug in Beinsdorp. Bovendien wordt verkeer vanuit Hillegom ontmoedigd door voor die kant minder groen licht in te regelen.

Dat is het resultaat van overleg tussen de gemeenten Hillegom en Haarlemmermeer gericht op het terugdringen van forensenverkeer door Beinsdorp. De maatregelen volgen op de toezegging van het college van Hillegom om op die route de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer te verbeteren, de doorstroming van het openbaar vervoer te bevorderen en de hoeveelheid doorgaand verkeer terug te dringen. De noodzaak hiertoe is aangetoond na kentekenonderzoek, waarbij bleek dat liefst 77 procent van het verkeer dat over de Hillegommerbrug rijdt geen herkomst of bestemming in Beinsdorp heeft. In de periode van onderhoud – begin november 2016 – werden per etmaal 9000 voertuigen minder geteld. Zo’n 3000 bestuurders kozen de route N208 en N207 als alternatief, 2400 weken uit naar de brug tussen Bennebroek en Zwaanshoek. de rest koos voor andere alternatieven of bleef thuis.

Minder groen

De inzet van beide colleges is nu om het voor automobilisten maximaal onaantrekkelijk te maken vanuit Hillegom door Beinsdorp richting A4 te rijden. Dat wordt bereikt door de verkeerslichten zodanig af te regelen, dat autoverkeer dat de polder verlaat langer groen heeft. Dit betekent dat het aan de Hillegomse kant langer wachten wordt. Of dit tot problemen leidt op de rotonde op de Olympiaweg zal gedurende enkele weken worden gemonitord nadat de installaties anders zijn geschakeld. Verder krijgen de langst wachtende voertuigen nadat de brug open is geweest als eerste groen; op dit moment geldt dat altijd voor verkeer uit Hillegom. Vrachtverkeer – behoudens bestemmingsverkeer – wordt straks geweerd en gedwongen aan alternatieve route te kiezen. Indien nodig wordt dit uitgebreid naar een vrachtwagenverbod met uitzondering van ontheffingshouders. Openbaar vervoer krijgt bij het benaderen van de brug van beide zijden steeds zo lang mogelijk groen.

Overleg

“Dit is wat mij betreft niet de definitieve oplossing voor de situatie rond de Hillegommerbrug”, aldus verkeerswethouder Reneman in een mondelinge toelichting. “Het zijn wel maatregelen die effect kunnen sorteren. Uiteindelijk is aanleg van de Duinpolderweg het enige echt effectieve alternatief voor de afwikkeling van bovenlokaal verkeer, met name afkomstig uit de bollenstreek.” Vergelijkbare problematiek is immers aan de orde voor de bruggen in Lisserbroek en Zwaanshoek. De voorgenomen maatregelen worden in de komende weken besproken met de doorspraken van Beinsdorp en Zwaanshoek, met bewoners en met ondernemers aan beide zijden van de Ringvaart. De resultaten worden teruggekoppeld aan de gemeenteraden van beide gemeenten.

 

 

 

Reacties

article
81119
Er komt een vrachtwagenverbod met uitzondering van bestemmingsverkeer voor de Hillegommerbrug in Beinsdorp. Bovendien wordt
https://haarlemmermeer.nieuws.nl/politiek/81119/ingrijpende-verkeersmaatregelen-hillegommerbrug/
2017-07-19T09:17:04+00:00
Beinsdorp, groen, Hillegom, Hillegommerbrug, nabrugprogramma, vrachtwagens, VRI's
Nieuw-Vennep, Politiek