Extra geld voor woninginbraakbeveiliging Badhoevedorp-Oost

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft 30.000 euro ter beschikking gesteld om woningen in Badhoevedorp-Oost te beveiligen tegen inbraak.

Samen met de 20.000 euro die woningcorporatie Ymere eerder beschikbaar stelde, kunnen nog dit jaar in Badhoevedorp 100 huurwoningen beveiligd worden met bijvoorbeeld kerntrekbeveiliging, secu-strips en secu-bars, en raamboompjes. Hiermee kunnen inbrekers niet meer de cilinder uit een slot trekken of de voordeur, bovenlichtjes en raampjes gemakkelijk openen. In 2018 is Hoofddorp-Noord aan de beurt.

Hotspots

Deze aanpak is een unieke samenwerking tussen de politie, Ymere en de gemeente Haarlemmermeer op zogenaamde ‘hotspots’. Dit zijn buurten en wijken waar bovengemiddeld ingebroken wordt in woningen. Zo zijn vorig jaar in de wijk Bornholm in Hoofddorp 222 huurwoningen van Ymere extra beveiligd. De inbraakcijfers van het eerste kwartaal van 2017 laten een gunstig beeld zien ten opzichte van het aantal inbraken uit het eerste kwartaal van 2016. Reden voor het Ministerie extra budget ter beschikking te stellen.

Achtergrond

In de Kadernota Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2015-2016 is woninginbraak als prioriteit opgenomen. De drie genoemde wijken bleken de drie structurele hotspots wat betreft woninginbraken te zijn. Dat is de reden waarop is besloten om samen met woningcorporatie Ymere en de politie deze huurwoningen extra te beveiligen tegen inbraak. Vorig jaar ondersteunde het Ministerie van VenJ dit project al met € 15.000, -. Dit jaar dus een verdubbeling. Het project krijgt mogelijk in 2018 een vervolg. De aanvraag voor Hoofddorp-Noord loopt nog.

'

Reacties

article
80520
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft 30.000 euro ter beschikking gesteld om woningen in
https://haarlemmermeer.nieuws.nl/politiek/80520/extra-geld-woninginbraakbeveiliging-badhoevedorp-oost/
2017-06-23T14:11:43+02:00
badhoevedorp-Oost, en raamboompjes, extra geld, Hoofddorp-Noord, inbraakbeveiliging, kerntrekbeveiliging, secu-strips en secu-bars
Badhoevedorp, Hoofddorp, Politie, Politiek