Schuldsanering in Haarlemmermeer goed geregeld

Foto:

HAP-wethouder Ap Reinders legt in een brief aan de gemeenteraad uit hoe schuldsanering in de gemeente wordt aangepakt. Dit naar aanleiding van een onderzoek door de nationale ombudsman. Daaruit bleek dat in Nederland mensen niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening hebben. De wethouder wil met zijn brief aangeven dat de zaken in Haarlemmermeer goed zijn geregeld.

Armoedepreventie

Haarlemmermeer zet met het aanstellen van een medewerker ’specialist preventie, armoede en schulden’ dit jaar nog zwaarder in op schuldsanering. De medewerker zal het beleidsplan voor armoedepreventie uitwerken met een persoonlijke benadering van inwoners in (financiële) problemen. Wanneer een huurder achterstand heeft geeft corporatie Ymere dat door aan de gemeente. Ook zorgverzekeraars en het Bureau Krediet Registratie geven informatie door.

De betrokken inwoner krijgt dan bezoek van een maatschappelijk werker van Meerwaarde en een medewerker van de Plangroep. De persoonlijke situatie in kaart gebracht en er worden afspraken gemaakt over verbeteringen. Mensen kunnen zichzelf rechtstreeks aanmelden bij de Plangroep, die praktische ondersteuning biedt bij schuldsanering

Uitzonderingen

Indien noodzakelijk komt iedere Haarlemmermeerder in aanmerking voor schuldhulpverlening. Er zijn vier uitzonderingen: wie na sanering opnieuw schulden maakt, wie onvoldoende meewerkt en nieuwe schulden maakt, wie fraude pleegt en zelfstandige ondernemers.

Die laatste groep wordt wel geholpen door de gemeente, maar dan op grond van een andere regeling (besluit bijstandverlening zelfstandigen). Als blijkt dat de onderneming niet levensvatbaar is wordt de klant een ’natuurlijk persoon’ en die kan dan wel bij de schuldhulpverlening terecht.

Reacties