Extra aandacht voor taal

Foto:

 

Staatssecretaris Tamara van Ark deed eind januari een oproep aan gemeenten om de wettelijke taaleis (officieel Wet Taaleis Participatiewet) strenger te handhaven. ‘Gemeenten hebben lak aan de taaleis’, kopte Elsevierweekblad. Raadsleden in Haarlemmermeer stelden vragen naar aanleiding van de uitspraken van de staatssecretaris.

Zo’n 8% van de inwoners die voor een bijstandsuitkering in aanmerking komen, voldoet niet aan de taaleis, zo leert de ervaring. De gemeente Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk (naar vermogen) meedoet in de samenleving. Daarom steekt de gemeente er veel energie in om inwoners met een uitkering zo snel mogelijk door te laten stromen naar betaald werk. En daarbij wordt ook op de taal gelet.

Taalhuis

Wethouder sociale zaken Ap Reinders:

‘In Haarlemmermeer besteden de casemanagers Werk extra aandacht aan de taaleis, zowel bij nieuwe als bij bestaande inwoners. Zij weten hoe ze laaggeletterdheid moeten herkennen en bij vermoeden dat iemand de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig is, moet de inwoner een taaltoets afleggen. In 2016 deden 42 inwoners de taaltoets, in 2017 49. Deze inwoners hebben vervolgens óf klassikale lessen bij het ROC gevolgd, of leren de taal van een taalmaatje. Dat is maatwerk en daar speelt ons Taalhuis een belangrijke rol in. Deze inspanningen werpen vruchten af. Tot op heden is er geen aanleiding geweest om een maatregel op te leggen wegens het niet naleven van de Wet Taaleis.’

Bron: gemeente Haarlemmermeer