Voorvechters dorpshuis Zwanenburg participatieproof

Foto:

Wim Hut en René Metz. Voorvechters voor de komst van het Hart van Zwanenburg. Zij praten, denken en beslissen daarover al jaren mee. Geen ins en outs zijn onbekend voor deze ras-Zwanenburgers met één doel: een bruisend en prachtig nieuw dorpshuis en sporthal voor hún Zwanenburg.

De Raad van State oordeelde onlangs de bezwaren tegen het bestemmingsplan voor het dorpshuis en sporthal als ongegrond. Met die uitspraak vers in het geheugen verklaarden projectwethouders Marjolein Steffens – van de Water en Adam Elzakalai gisteren het verbindingsduo Hut en Metz participatieproof. Beide heren zetten zich al jaren in voor de realisatie van het dorpshuis en de sporthal. In gesprek met de gemeente, toekomstige gebruikers, de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, de ondernemersvereniging én de bezwaarmakers waren zij de Haarlemmer-olie.

Mede door hun inspanningen zijn die partijen bij elkaar gebracht en is er constructief geparticipeerd en met succes. Volgens de wethouders verdient vooral de lange adem van de heren en de weloverwogen, rustige manier waarop ze te werk zijn gegaan bewondering. Wethouder Elzakalai dankt ze dan ook voor hun tomeloze inzet. Waar wethouder Steffens aan toevoegt dat die dank natuurlijk ook uitgaat naar de betrokken inwoners uit het naastgelegen Halfweg.

Drijfveren

In het huidige dorpshuis de Olm vertellen Metz en Hut over hun drijfveren om zich jaren in te zetten voor het plan.
Naast het dorpshuis zien zij de dringende noodzaak voor een sporthal. De sportzaal bij de Olm voldoet al lang niet meer. Er ligt al jaren een groot aantal intentieverklaringen van potentiele gebruikers zoals sportverenigingen, scholen en de KNVB. Ook hiermee wordt de grote behoefte aan een nieuwe accommodatie aangetoond.

Trekkers

De twee leden van het zeskoppige bestuur van de stichting van het nieuwe dorpshuis in Zwanenburg worden vaak de ‘trekkers van de strijd’ genoemd. De nuchtere Zwanenburgers vinden dat echter niet terecht. Zoiets doe je niet met zijn tweeën. Ook niet als dorp alleen. De succesvolle uitkomst is volgens Hut en Metz ook te danken aan de medewerking van het huidige college en de goede samenwerking met de betrokken ambtenaren.

Toekomstplannen

Over de toekomstplannen van het bestuur maken de heren Hut en Metz nogmaals duidelijk dat de kar niet alleen door hen wordt getrokken:

‘Ons bestuur bestaat uit zes leden van wie wij de oudsten zijn. Het is mooi te zien dat de jongere generatie ook zo betrokken is bij de toekomst van hun dorp.’

Op de opmerking van wethouder Steffens dat nu met de toekomstige gebruikers naar de concrete invulling moet worden gekeken antwoorden de heren dat het doel is om zoveel mogelijk dubbel-dorpelingen te betrekken bij ‘hun’ nieuwe dorpshuis en sporthal. Het bestuur zal nog deze week gaan brainstormen over wie daarbij welke rol kan vervullen.

Bron: gemeente Haarlemmermeer

'
article
86290
Projectwethouders zeer positief
Wim Hut en René Metz. Voorvechters voor de komst van het Hart van Zwanenburg. Zij
https://haarlemmermeer.nieuws.nl/nieuws/86290/voorvechters-dorpshuis-zwanenburg-participatieproof/
2018-02-21T16:17:26+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/135/2018/02/22094301/boom-en-lucht.png
dorpshuis Zwanenburg/Halfweg, Hut, Metz, Steffens, Zwanenburg
Halfweg/Zwanenburg, Headlines