Maatregelen verkeer over de Hillegommerbrug

Dinsdag 14 november 2017 wordt in dorpshuis Het Eiland, Rietkraag 5 in Beinsdorp, een informatieavond georganiseerd over de problematiek rond de Hillegommerbrug. De inloop is van 7 tot 9 uur. Medewerkers van gemeente Haarlemmermeer en gemeente Hillegom zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven.

Hinder

Veel bewoners ervaren verkeersoverlast rond de Hillegommerbrug tussen Beinsdorp en Hillegom. Uit een verkeersonderzoek van vorig jaar blijkt dat er veel doorgaand verkeer over de Hillegommerbrug rijdt. Op de lange termijn neemt deze overlast af door de mogelijke aanleg van de Duinpolderweg of andere verkeersontsluitingen in het gebied. Op de korte termijn willen gemeente Haarlemmermeer en gemeente Hillegom ook maatregelen nemen.

Maatregelen

De gemeenten Haarlemmermeer en Hillegom willen verschillende maatregelen uitvoeren. Allereerst een vrachtwagenverbod op de brug met uitzondering van bestemmingsverkeer. Als het nodig is wordt het uitgebreid naar een vrachtwagenverbod met uitzondering van ontheffingshouders. Dit helpt de doorstroming van het langzaam verkeer en het openbaar vervoer en is goed voor de leefbaarheid.

Verkeerslichten

Verder een aanpassing in de regeling van de verkeerslichten. Hierdoor gaan de verkeerslichten na een brugopening weer verder waar zij waren vóór de brugopening. Nu krijgt verkeer in Hillegom als eerste groen na een brugopening. Na de aanpassing krijgt degene het eerst groen die aan de beurt was voordat de brug open ging. De verdeling van groentijd wordt daarmee eerlijker. Deze maatregel helpt het terugdringen van doorgaand verkeer. Minder lang groen voor verkeer uit Hillegom vergeleken met de huidige situatie. Het aantal seconden dat de lamp op groen staat wordt minder. Bij deze maatregelen houden de gemeenten goed in de gaten hoe lang de wachtrijen zijn. Als deze nog regelmatig voorbij de rotonde komen, wordt de groentijd voor verkeer uit Hillegom weer verlengd. Deze maatregel helpt het terugdringen van doorgaand verkeer. Ook krijgen bussen langer groen.

Planning

In december wordt de verkeerslichtenregeling aangepast. Gedurende 2 weken zullen beide gemeenten het effect monitoren en in april 2018 wordt dit herhaald. Op basis van de uitkomsten wordt besloten of de aanpassingen permanent kunnen worden.

Reacties

article
83755
Dinsdag 14 november 2017 wordt in dorpshuis Het Eiland, Rietkraag 5 in Beinsdorp, een informatieavond
https://haarlemmermeer.nieuws.nl/nieuws/83755/maatregelen-verkeer-hillegommerbrug/
2017-11-11T16:43:45+00:00
Beinsdorp, Hillegommerbrug, Venneperweg
Headlines, Politiek