Gevolgen sterke daling aantal geboortes worden merkbaar

Foto: kinderopvanghaarlemmermeer

De bezetting van de 23 Haarlemmermeerse peuterspeelzalen is in 2016 met 7 procent gedaald tot 79,5 procent.

Dat is het gevolg van het sterk gedaalde geboortecijfer in de jaren 2013 en 2014. Ook de kinderopvang en de scholen in Haarlemmermeer ondervinden daarvan de gevolgen. Het aantal kinderen dat naar een peuterspeelzaal ging, daalde in 2016 met 9 procent tot 1527 kinderen.

Spreiding over locaties

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2016 van de stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. De stichting probeert ondanks de afname van het aantal kinderen zoveel mogelijk peuterspeelzalen open te houden. ,,Vooral in enkele kleine kernen wordt de peuterspeelzaal, hoewel onvolledig bezet, toch open gehouden als belangrijke sociale voorziening en plaats waar kinderen zich kunnen ontwikkelen”, stelt de stichting. ,,De peuterspeelzalen in Haarlemmermeer vormen de basisinfrastructuur voor voorschoolse educatie en voorschoolse zorg. Zonder de gespreide locaties is het groepsgebonden en succesvolle aanbod niet mogelijk. Peuters kunnen niet vanuit de hele gemeente op één locatie opgevangen worden.”

Haarlemmermeers model

,,De peuterspeelzalen hebben ook een belangrijke waarde als wijk- of kerngebonden sociaal maatschappelijke voorziening. Veel jonge ouders treffen elkaar daar en kunnen bij de professionals op laagdrempelige wijze hun kleinere of grote vragen en zorgen over de kinderen kwijt. Kinderen leren spelenderwijs heel veel en gaan uitstekend voorbereid naar de basisschool.’’ Dat past, aldus de stichting, naadloos in het ’Haarlemmermeerse model’ dat de gemeente heeft ingezet: op alle mogelijke manieren stimuleren dat mensen elkaar ontmoeten en een sociaal netwerk kunnen opbouwen. (Bron: Haarlems Dagblad)

'

Reacties

article
81522
De bezetting van de 23 Haarlemmermeerse peuterspeelzalen is in 2016 met 7 procent gedaald tot
https://haarlemmermeer.nieuws.nl/nieuws/81522/gevolgen-sterke-daling-aantal-geboortes-wordt-merkbaar/
2017-08-05T13:32:48+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/135/2017/08/05133108/kinderopvang.jpg
daling bezettingsgraad, Haarlemmermeers model, kinderopvang, peuterspeelzalen, SKH
Headlines