CDA vreest schadeclaim voor gemeente

Artist impression van het Schenkeveld complex
Foto: Schenkveld tomaten

Fractievoorzitter Mariëtte Sedee vreest dat de gemeente Haarlemmermeer aansprakelijk kan worden gesteld voor onvoldoende levering van elektriciteit en gas aan het mega-kassencomplex Schenkeveld in Rijsenhout. Dat zegt de politica in het Haarlems Dagblad.

Sedee baseert zich in haar uitspraken op de inhoud van de overeenkomst  die Schenkeveld heeft gesloten met projectontwikkelaar SGN, waar zij inzage in heeft.

Gegarandeerde levering

SGN heeft namens de gemeente Haarlemmermeer 44 hectare grond aan Schenkeveld verkocht. Langs de Bennebroekerweg en snelweg A4 verrijst momenteel een enorm kassencomplex op de eerste elf hectare. Volgens Sedee is in de transportovereenkomst sprake van een door SGN gegarandeerde levering van onder andere elektriciteit en gas en aansluiting op de riolering. ,,Kort en eenvoudig betekent de leveringsgarantie dat indien elektriciteit en gas niet tijdig kunnen worden geleverd, SGN garant staat en omzetderving dan wel inkomstenderving zal moeten vergoeden aan Schenkeveld.’’ Op haar beurt staat de gemeente Haarlemmermeer weer voor miljoenen garant voor SGN. Als de ontwikkelaar de rekening niet kan betalen, schuift die door naar de gemeente.

Problemen

Sedee vindt het logisch dat Schenkeveld de levering van gas en elektriciteit in een overeenkomst met SGN heeft vastgelegd. Maar ze vraagt zich af of SGN die verplichting wel kan waarmaken. Voor alle 44 hectare moeten nog veel leidingen worden aangelegd. Volgens Sedee stuit dat op problemen: ,,Kennelijk is er voor de eerste glastuinbouwkas met een omvang van 11 hectare voldoende elektriciteit vanuit een bestaand transformatorstation maar verloopt de aanleg van het tracé problematisch waardoor de eerste aansluitingsdatum is gemist.’’

Planning

Schenkeveld is een van de redenen voor energiebedrijf Tennet om een transformatorstation bij Rijsenhout te bouwen. Er woedt momenteel een discussie over de locatie van dat station. Duidelijk is dat de transformator wel noodzakelijk is. Niet alleen voor de grote kassencomplexen bij Rijsenhout, maar ook voor de datacenters die bij Hoofddorp moeten komen. Sedee maakt zich zorgen over de planning. Er is nog geen omgevingsvergunning aangevraagd en er is ook nog geen wijziging van het bestemmingsplan in gang gezet. De bouw van de eerste fase van het kassencomplex is niettemin al in volle gang.

Vragen

In het HD meldt Sedee dat zij het college van B en W inmiddels vragen heeft gesteld over de mogelijke financiële consequenties voor de gemeente als SGN de verplichtingen aan Schenkeveld niet kan nakomen. Verder wil ze weten of er toezeggingen zijn gedaan inzake de locatie van het transformatorstation. (Bron: Haarlems Dagblad)

'

Reacties

article
81450
Fractievoorzitter Mariëtte Sedee vreest dat de gemeente Haarlemmermeer aansprakelijk kan worden gesteld voor onvoldoende levering
https://haarlemmermeer.nieuws.nl/nieuws/81450/cda-vreest-schadeclaim-gemeente/
2017-08-01T11:33:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/135/2017/08/01112951/1615_impressies_130117a-pag8-header-1600x787-e1501579811940.jpg
CDA, college B&W, datacenters Schiphol, elektriciteit, gas, gemeente Haarlemmermeer, Mariëtte Sedee, Rijsenhout, Schenkveld, tomaten, transformatorstation, vragen
Headlines, Politiek