Weer 26 vliegtuigbommen geruimd in Rijsenhout

Een gevonden Duitse bom in Rijsenhout.
Foto: gemeente Haarlemmermeer

In Rijsenhout worden tussen nu een eind januari 26 vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog geruimd.

In het akkerland in Rijsenhout -tussen de A4, Bennebroekerweg en de Aalsmeerderweg- zijn nu al 30 bommen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen.

Vier daarvan zijn in november en december 2016 geruimd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De overige 26 bommen liggen stabiel en verder van de bebouwde kom verwijderd. Ze moeten echter vanwege openbare orde en veiligheid wel worden geruimd.

Deels gebeurt dit in een springput en deels op de plek waar de bom ligt. Het bodemonderzoek naar mogelijke andere bommen is naar verwachting ook eind januari afgerond.

Springput

Op het akkerland wordt een speciale springput gemaakt. Een springput is een locatie die speciaal is ingericht om bommen op eenzelfde plek te kunnen ruimen. Deze springput wordt gemaakt van zand en dient ervoor om zoveel mogelijk trillingen in de grond te dempen.

De bommen, die tot nu toe ter plaatse zijn geruimd, konden niet vervoerd worden naar een springput en moesten in de klei tot ontploffing worden gebracht. Doordat deze bommen dichter bij de woningen en in de klei lagen, hebben inwoners trillingen waargenomen. De springput ligt verder weg van woningen, waardoor de trilling minder is. Van de 26 nog te ruimen bommen, worden 15 bommen in de springput geruimd. Waarbij eerst de kleine bommen worden geruimd.

Niet te vervoeren

Naast de 15 bommen die in de springput worden geruimd, zijn er ook bommen die niet vervoerd kunnen worden. Ze liggen stabiel, maar de staat van de bom laat vervoer naar de springput niet toe. Deze bommen worden op de plaats waar ze liggen geruimd. Het gaat om 11 bommen.

Op 13 december zijn er twee 500 kg bommen gelijktijdig geruimd. Dit was de zwaarste ontploffing die plaatsvindt. Toekomstige ruimingen veroorzaken minder trillingen, mede omdat dit minder zware bommen zijn.

Bij elke ruiming worden veiligheidsmaatregelen getroffen. Voor de bommen die in januari tot ontploffing worden gebracht hoeven de Bennebroekerweg en Aalsmeerderweg niet afgesloten te worden. Ook hoeven bewoners van woningen aan deze wegen niet te worden geëvacueerd. Op het akkerland zelf gelden wel veiligheidsmaatregelen.

Direct omwonenden en de dorpsraad worden per brief geïnformeerd.

Reacties