Nieuw virus doodt wilde konijnen

Konijnen in het wild.
Foto: Jac. Janssen

Opvallend veel wilde konijnen in de gemeente Haarlemmermeer zijn de afgelopen tijd overleden aan een nieuw virus, dat een variant is op de konijnenziekte RHD. Mensen met tamme konijnen moet oppassen.

Uit onderzoek blijkt dat de opvallend veel dode konijnen zijn gestorven aan een nieuw konijnenvirus. Het virus is alleen gevaarlijk voor konijnen. Andere dieren en mensen worden er niet ziek van.

Er is geen behandeling tegen het nieuwe virus. De konijnen die ziek worden, gaan binnen drie tot vijf dagen dood. Soms kunnen konijnen langere tijd drager zijn van de ziekte zonder dat ze zelf al ziek worden.

Het virus verspreidt zich via direct contact, maar ook indirect via besmet gras, kleren, hout, huid en dergelijke en mogelijk ook via stekende insecten. Er bestaat wel een preventieve inenting tegen dit virus. Wie zijn eigen konijnen wil laten inenten kan contact opnemen met de dierenarts.

Wie tamme konijnen heeft moet proberen elk contact met wilde konijnen te vermijden en kan de volgende maatregelen nemen:

-Het konijn geen vers gras of planten voeren van plekken waar wilde konijnen (kunnen) komen.
-Ervoor zorgen dat er geen wilde konijnen bij de opslag van droogvoer en hooi kunnen komen.
-Goed handen wassen voor en na het verzorgen van het konijn.
-Zorgen dat stekende insecten zoals muggen niet bij de konijnen kunnen komen.
-Eventueel het konijn binnenhouden
-Oppassen na het wandelen op plekken waar wilde konijnen voorkomen door bijvoorbeeld schoenen te verwisselen. -Absoluut geen zieke wilde konijnen aanraken of meenemen.
Wie dode konijnen in het veld tegenkomt, wordt verzocht die te melden bij het Dutch Wildlife Health Centre.

Reacties