Noodopvang vluchtelingen in Vijfhuizen gaat snel weer dicht

Noodopvang in Vijfhuizen.
Foto: gemeente Haarlemmermeer

De noodopvang voor vluchtelingen in Vijfhuizen gaat per 1 september dicht. Dat meldt de gemeente Haarlemmermeer maandagavond.

Dit heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) volgens de gemeente besloten. Reden voor dit besluit is de geringe toestroom van nieuwe vluchtelingen in Nederland.¬†Door deze lage toestroom van vluchtelingen in Nederland, verloopt de doorstroom van noodopvanglocaties (tijdelijke opvang) naar asielzoekerscentra (reguliere opvang) automatisch sneller. Het COA noemt dit een positieve ontwikkeling: ‘Dit betekent dat de vluchtelingen hun asielaanvraag in kwalitatief betere omstandigheden kunnen afwachten.’

Afscheid nemen van klasgenoten

In de noodopvang die in totaal vier maanden in bedrijf is geweest, wonen momenteel nog 80 vluchtelingen. Het COA streeft ernaar om deze mensen uiterlijk medio augustus te verhuizen. De ontmanteling van het complex volgt vlak daarna. De scholen krijgen na de vakantieperiode de gelegenheid om afscheid te nemen van de kinderen.

Burgemeester Theo Weterings spreekt zijn waardering uit voor iedereen die betrokken is geweest bij de noodopvang en in het bijzonder voor de begeleidingsgroep die een grote rol heeft gespeeld in de begeleiding van de noodopvang. Deze leden en tevens inwoners van Vijfhuizen, hebben zich volgens de gemeente tijdens de voorbereiding van de noodopvang en later tijdens de openstelling, kritisch, maar tegelijk ook bijzonder constructief opgesteld.

 

 

Reacties