‘Vergunning voor vangen en vergassen Schiphol-ganzen had niet mogen worden gegeven’

NOORD-HOLLAND De provincie Noord-Holland had in mei nooit een vergunning mogen afgeven voor het vangen en vergassen van ganzen rond Schiphol. Dat zeggen GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten.

Ze vinden het onbegrijpelijk dat de provincie de vergunning afgaf, ondanks het feit dat de rechter die al drie keer had afgewezen. De vergunning in mei werd dan ook al binnen een dag weer ingetrokken.

Lees ook: Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP willen debat om toestaan vergassen ganzen bij Schiphol

De partijen hebben om die reden een motie van wantrouwen ingediend tegen het college van Gedeputeerde Staten, maar die kreeg geen steun van de andere partijen.

Lees ook: Amerikaans bedrijf biedt ganzenslachtreisjes aan naar Schiphol