College akkoord met ‘verklaring van geen bedenkingen’ Hyde Park

Foto: Wim Meijer Fotografie
Het college van Haarlemmermeer is akkoord met de ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor de ontwikkeling van Hyde Park in Beukenhorst-West. Daar moeten ongeveer 4000 appartementen, bedrijfsruimtes en ruimtes gaan komen voor onder meer horeca. Met het geven van het akkoord moet de gemeente nu omgevingsvergunningen gaan verlenen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week dinsdag 14 al de nodige besluiten genomen die een tussenstap vormen voor deze vergunningen.

Twee bouwblokken

Volgens het college van Haarlemmermeer gaat het nu om twee bouwblokken: aan de Planetenweg 115 en aan de Marsstraat 1-35. Hiervoor heeft projectontwikkelaar Hyde Park omgevingsvergunningen aangevraagd voor ‘de activiteit gebruik’ aangevraagd. Om te mogen bouwen, moet Hyde Park ook omgevingsvergunningen voor ‘de activiteit bouw’ aanvragen.

Vergunning verlenen

Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer mag de vergunningen voor ‘de activiteit gebruik’ alleen verlenen als de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ heeft afgegeven. In de raadsvergadering van november 2018 heeft de gemeenteraad voor beide bouwblokken een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. Die verklaringen zijn vervolgens ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden de zienswijzen kenbaar hebben kunnen maken naar het college. Het gemeentebestuur heeft voor het blok aan de Planetenweg twee zienswijzen ontvangen en voor het blok aan de Marsstraat is een zienswijze ingediend.

Gedeeltelijke instemming met zienswijzen

Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten om de gemeenteraad voor te stellen gedeeltelijk in te stemmen met die zienswijzen. Verder stelt het gemeentebestuur voor om voor beide ontwikkelingen een definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Volgens het college heeft het deels instemmen met de zienswijzen geen gevolg voor de afgifte van de ‘verklaring van geen bedenkingen’.

Groene binnentuinen en regels terrassen

Het college heeft aan de hand van onder meer de zienswijzen besloten, dat de binnentuinen van de twee toekomstige appartementengebouwen voor 50 procent groen moeten zijn. Verder heeft het college regels vastgesteld voor de openingstijden en het geluidsniveau van de terrassen van de horeca in het gebouw aan de Planetenweg. Later dit voorjaar neemt de gemeenteraad een besluit over de twee ‘verklaringen van geen bedenkingen’.

Zienswijzen

De belangrijkste aandachtspunten in de zienswijzen gaan over de participatie en het proces van de ontwikkeling. Ook de mate van stedelijkheid, de hoogtes van de toekomstige gebouwen, het verkeer, parkeren, klimaat en duurzaamheid zijn onderdelen van de zienswijzen die belanghebbenden kunnen geven op de verklaringen. In het raadsvoorstel staat een reactie op alle punten in de zienswijzen. Zodra bekend is wanneer de gemeenteraad dat stuk behandelt, staat het raadsvoorstel op de website van de gemeenteraad.

Marsstraat

Het bouwblok aan de Marsstraat ligt met een zijde aan de Kruisweg. Dit is gebouw Kensington. Hyde Park heeft vorig jaar een vergunning aangevraagd voor de bouw van een woongebouw met 257 woningen rondom een groene binnentuin. Volgens de gemeente varieert de bouwhoogte van 17 meter tot 41 meter. Dat zijn vijf tot dertien bouwlagen. Op de begane grond komen woningen met ruimte voor kantoor aan huis. Ook komt op de begane grond ruimte voor kantoren of bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Daarboven zijn appartementen voor starters en grotere appartementen tot 160 m2. In dit bouwblok komen geen cafés of winkels.

Aangepaste vergunningaanvraag

De projectontwikkelaar heeft onlangs voor gebouw Kensington een iets aangepaste vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente. Hierin is een klein deel van het gebouw met één bouwlaag verlaagd. Aan de binnenzijde van het wooncomplex zijn ook een paar kleine dingen gewijzigd. Het aantal woningen is daardoor iets lager en dus ook de parkeerbehoefte, maar de parkeergarage onder het wooncomplex wordt niet verkleind. De aangepaste aanvraag heeft geen gevolgen voor de procedure van deze vergunning.

Planetenweg

In de vergunningaanvraag van het woongebouw aan de Planetenweg zijn 406 appartementen en ruimte voor kantoren en horeca opgenomen . Dit is gebouw Knightsbridge. Aan de hand van deze uitwerking van het ontwerp van het gebouw aan de binnenzijde, buigt de raad zich over de ‘verklaring van geen bedenkingen’. Die kan gewijzigd worden afgegeven ten opzichte van de ontwerpverklaring en gaat uit van 406 woningen. In de oorspronkelijke aanvraag is uitgegaan van 404 woningen.

Vervolg omgevingsvergunningen

De besluiten van de raad over de ‘verklaringen van geen bedenkingen’ maken onderdeel uit van de besluiten die het college nog moet nemen over de omgevingsvergunningen voor de ‘activiteit gebruik’. Die besluiten zal het gemeentebestuur voor zes weken ter inzage leggen. In deze periode kunnen degenen die een zienswijze hebben ingediend, beroep indienen bij de rechtbank op de genomen besluiten.

Activiteit bouw

Hyde Park vraagt voor deze bouwblokken ook omgevingsvergunningen aan voor de ‘activiteit bouw’. Deze vergunningen gaan over de bouwkundige aspecten van de bouwplannen. Over de vergunningen voor de ‘activiteit bouw’ besluit het college van BenW. Daarvoor is geen apart besluit van de gemeenteraad nodig.

Bron: Gemeente Haarlemmermeer

 

 

'
article
87677
College akkoord met ‘verklaring van geen bedenkingen’
Het college van Haarlemmermeer is akkoord met de ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor de ontwikkeling
https://haarlemmermeer.nieuws.nl/hoofddorp/87677/college-akkoord-met-verklaring-van-geen-bedenkingen-hyde-park/
2019-05-20T09:11:53+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/135/2019/05/20230336/3Z1A1801-Stadhuis-achterkant.jpg
Beukenhorst-West, Hyde Park, Kensington, Knightsbridge
Hoofddorp