Geen verbod op voeren van eendjes en vogels

Foto: screenshot youtube

Het voeren van eenden en andere vogels wordt niet verboden. Een inwoonster van Zwanenburg vroeg eerder in een brief om een artikel aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) toe te voegen.

Aanleiding is de overlast van ratten in het dorp. Haar verzoek wordt echter niet ingewilligd als het aan het college ligt.

Handhaving

Het opnemen van een artikel dat het voeren van eenden strafbaar stelt, heeft alleen zin als er streng op wordt gehandhaafd, aldus het college. Dit zou permanente handhaving ter plaatse betekenen en daarin worden andere prioriteiten gesteld. Het college zet daarom liever in op voorlichting en bewustwording.

Reacties